Ordine ale Directorului General al ANCPI

 

ODG16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate
ODG217/2018 Ordinul nr.217/2018 pentru completarea anexei nr.4 la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr.1445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară,a Centrului Național de Cartografie,precum și a regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora
ODG1171/2017 Anexa la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.171/2017 privind modificarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 din 21.08.2017
ODG890/2015 Regulamentul de organizare si functionare a oficiilor de cadastru
ODG700/2014 Regulamentul pentru avizare,receptie,si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara
ODG107/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea şi recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României