Ordine ale Directorului General al ANCPI

 

ODG217/2018 Completarea anexei nr.4 la Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr 1445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara,aCentrului National de Cartografie,precum si a regulamentelor de organizare si functionare ale acestora
ODG1171/2017 Anexa la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.171/2017 privind modificarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 din 21.08.2017
ODG890/2015 Regulamentul de organizare si functionare a oficiilor de cadastru
ODG700/2014 Regulamentul pentru avizare,receptie,si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara