Ordine ale Directorului General al ANCPI

 

ODG1171/2017 Anexa la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.171/2017 privind modificarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 din 21.08.2017
ODG890/2015 Regulamentul de organizare si functionare a oficiilor de cadastru
ODG700/2014 Regulamentul pentru avizare,receptie,si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara