Guvernul României - Hotărâre nr. 1288/2012 din 18 decembrie 2012

Hotărârea nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

În vigoare de la 28 decembrie 2012

Consolidarea din data de 18 iulie 2016 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 894 din 28 decembrie 2012 şi include modificările aduse prin următoarele acte: HG 539/2013; HG 112/2016;
Ultimul amendament în 01 martie 2016.


    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 132/2012, şi al art. 3 alin. (7) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

   Art. 1. -   Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   Art. 2. -   La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 5 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 174/2010 pentru aprobarea organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 12 august 2010. 


PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
p. Directorul general al Agenţiei Naţionale
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
Vasile-Marcel Grigore
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Mariana Câmpeanu
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Florin Georgescu


    Bucureşti, 18 decembrie 2012. 
    Nr. 1.288. 

ANEXĂ
 


REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
 
   *) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 112/2016, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 28 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează. 
   *) Potrivit art. I din Hotărârea Guvernului nr. 539/2013, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 28 decembrie 2012, se modifică.